Η EL.ALUM.IN σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς και ενεργειακούς επιθεωρητές εξειδικευμενους στο πρόγραμμα »Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» αναλαμβάνουν

. Δωρεάν τηλεφωνική ενημέρωση
. Διεκπεραίωση του φακέλου της αίτησης σας σε όλα τα στάδια, σε περίπτωση που το επιθυμείτε. Η αμοιβή αυτή επιδοτείται 100% από το πρόγραμμα χωρίς να χρειάζεται προκαταβολή χρημάτων.
. Έκδοση των απαραίτητων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και Παραρτημάτων του προγράμματος. Το γραφείο μας σεβόμενο το ότι η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή προκαταβάλλεται και παρά το γεγονός ότι επιδοτείται 100%, παρέχει σημαντικές εκπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για διαμερίσματα μέχρι 100τμ η αμοιβή για τα ανωτέρω είναι 100 ευρώ συν ΦΠΑ.
. Άμεση ανταπόκριση στο αίτημα σας εντός 24 ωρών ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός χρόνος για την ολοκλήρωση της αίτησης υπαγωγής.

Επιπροσθέτως θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των νέων τεχνολογιών, καθώς και του λογισμικού που έχουμε αναπτύξει στον τομέα των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. Για το λόγο αυτό μας έχουν προτιμήσει περισσότεροι από 1500 ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι στιγμής.

Είμαστε στη διάθεσή σας αν επιθυμείτε να κανονίσουμε κάποια συνάντηση, ώστε να γνωριστούμε και να δούμε τις ακριβείς ανάγκες σας. Αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερα πετυχημένη συνεργασία.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται πολυκατοικίες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες που:

  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις βάση του νέου προγράμματος (π.χ. για μόνιμη και για εξοχική οικία). Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή εξοικονόμηση του 30% της ενεργειακής κατανάλωσης μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του προγράμματος. Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Κατηγορία Ωφελούμενων Α1 Α2 Β
Ατομικό Εισόδημα (Α.Ε.) Α.Ε. < 12.000€ 12.000€ < Α.Ε. < 40.000€ 40.000€ < Α.Ε. < 60.000€
Οικογενειακό Εισόδημα (Ο.Ε.) Ο.Ε. < 20.000€ 20.000€ < Ο.Ε. < 60.000€ 60.000€ < Ο.Ε. < 80.000€
Κίνητρο 70% Επιχορήγηση 35% Επιχορήγηση 15% Επιχορήγηση
  30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015) 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015) 85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Βασικά βήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα

  • 1. Προέγκριση δανείου
  • 2. Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση & καθορισμός εργασιών
  • 3. Υποβολή αίτησης & δικαιολογητικών
  • 4. Κατάθεση & αξιολόγηση αίτησης, υπογραφή δανειακής σύμβασης, εκταμίευση προκαταβολής
  • 5. Υλοποίηση εργασιών
  • 6. Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση
  • 7. Ολοκλήρωση έργου, χορήγηση κινήτρων